Fordring - Hvad er fordring?

En fordring er retten til at kræve noget af en person eller et selskab. Det kan være en kreditor som har penge til gode hos en debitor, og derfor har retten til at kræve pengene igen.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En fordring er retten til at kræve noget af en person eller et selskab. Det kan være en kreditor som har penge til gode hos en debitor, og derfor har retten til at kræve pengene igen. 

CTA: Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

I langt de fleste tilfælde handler en fordring om et pengebeløb, men det kan også være en service man skylder. Den nemmeste måde at opgøre en fordring og officielt opkræve denne, er når det opgøres i et pengebeløb.

Hvordan fungerer en fordring?

Uanset hvad fordringen indeholder, og hvorvidt den er dokumenteret i form af pantebreve, fakturaer og kontrakter eller ej, foreligger der altid et krav om, at debitor skal betale eller give en ting eller ydelse. Lovgivningsmæssigt er der ikke et krav om, hvorvidt det skal være en pengesum, en ting eller en ydelse, der fordres.

Dog er der krav om at kunne bevise at fordringen eksisterer, før man kan oprette udlæg i den. Derfor er det en god ide at have fordringen dokumenteret fra starten, hvad end det er i form af en faktura, et gavebevis, et erstatningsbrev eller noget helt andet. Det er altid nemmere at kunne fremvise sin ret ved hjælp af skriftlige beviser.

Hvad er en fordringshaver?

Fordringshaveren er personen som har ret til at opkræve pengebeløbet, gevinsten, ydelsen eller genstanden af en anden person eller selskab. Fordringshaveren er med andre ord kreditoren som kan opkræve af debitoren.

Fordringer som ønskes inddrevet, skal virksomheden eller myndigheden overdrage til RIM. Således opnås der status som fordringshaver. Man er officielt registreret som fordringshaver via sit CVR- eller SE-nummer. Med RIM aftales fordringshaverens rolle i forhold til at opkræve med debitor på forhånd.

Eksempler på en fordring

Fordringer kan komme i mange forskellige former og vi kommer derfor med en række eksempler på hvad en fordring kan være: Kreditoren kan for eksempel kræve en fordring i form af indestående i pengeinstitutter eller udestående i fakturaer. Det kan også være pantebreve i fast ejendom eller obligationer.

For privatpersoner kan en fordring ofte være et erstatningskrav af en personskade eller tingskade. Det kan også være en fordring i form af et arvekrav eller tilgodehavender i form af gevinster. En fordring kan også helt enkelt være når lånte penge skal betales tilbage.

Er fordring og gæld det samme?

Gæld har mange ligheder med fordringer, men gæld kan kun bestå af pengebeløber. Derfor kan man ikke officielt stå i gæld med en ydelse, en gevinst eller en genstand.

Gæld består typisk af penge, man skylder for udestående med kreditorer, i form af virksomheder eller myndigheder. Det kan for eksempel være gæld til pengeinstitutter. Derfor kan fordring altid bruges som et synonym for gæld, men gæld kan ikke altid bruges som et synonym for fordring.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage