Soliditet - Hvad er soliditet?

Soliditet bruges til at fortælle noget om en virksomheds balance mellem egenkapital og fremmedkapital, og hvor godt virksomheden er rustet mod økonomisk modstand. 

Vil du have hjælp med at holde overblik over økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En virksomheds egenkapital er værdien af virksomhedens samlede aktiver, efter gæld er trukket fra. Fremmedkapital er derimod den værdi, som kommer udefra. Dette kan f.eks. være realkredit eller banklån. 

Jo større en andel af virksomhedens finansiering der kommer fra egenkapitalen, jo bedre er virksomhedens soliditet også. 

Hvad betyder høj og lav soliditet?

Har en virksomhed en høj soliditet, betyder det at en stor del af virksomhedens finansiering kommer fra egenkapitalen. I takt med at en virksomhed betaler af på gæld, vil virksomhedens soliditet stige. Har virksomheden en soliditet på 100%, betyder det, at virksomheden udelukkende er finansieret af egenkapitalen. 

Har virksomheden omvendt en lav soliditet, vil det sige, at en større del af virksomhedens finansiering kommer fra fremmedkapital. 

Hvilken betydning har en virksomheds soliditet? 

Virksomhedens soliditet har betydning for, hvor attraktiv virksomheden er i forbindelse med at blive godkendt til lån i banken samt få investorer med ombord. 

Det har betydning, fordi virksomhedens soliditet giver et billede af, hvor godt virksomheden er rustet mod eventuelle modgangstider eller økonomiske tab. Det er derfor vigtigt for en etableret virksomhed at opretholde en fornuftig soliditet. 

En tommelfingerregel omkring soliditet er, at den helst bør ligge mellem 30 - 40% i en veletableret virksomhed. For nystartede virksomheder er det dog normalt at forvente en lavere soliditet, da det kan tage tid at etablere en større egenkapital.

Hvordan kan en virksomheds soliditet forbedres?

Hvis en virksomhed vil forbedre deres soliditet, kan dette gøres på flere forskellige måder. Det kan f.eks. ske ved at reinvestere fortjeneste i virksomheden, betale af på virksomhedens gæld eller indskyde mere kapital.

Yderligere kan virksomheden sælge ud af deres aktiver, da antallet af aktiver dermed reduceres, og egenkapitalen på den måde vil finansiere en større del af de tilbageværende aktiver.

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et nøgletal, som giver et billede af, hvordan virksomhedens soliditet overordnet ser ud. På den måde kan man få et overslag på, hvor god en virksomheds soliditet er. Soliditetsgraden beregnes på følgende måde: 

Egenkapital x 100 / aktiver = soliditetsgrad

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage