Afstemning af skattekontoen

Forfatter:Hannibal Blytt
Dato:28. april 2023
Læsetid:5 minutter

Det kan være en god ide at tjekke, om ens skattekonto hos SKAT stemmer i ny og næ. Hvis du har haft ubetalte regninger fra SKAT, kan de nemlig tillægge renter på disse omkostninger - og det kan hurtigt løbe op, hvis ikke du får det opdaget i tide. 

Vi vil i denne artikel forklare om nogle af de mest anvendte dele af skattekontoen, og hvordan du afstemmer din skattekonto hos SKAT med dit regnskabsprogram. 

Sådan finder du din skattekonto

Skattekontoen kan du finde på TastSelv Erhverv på Skat.dk. Skattekontoen omfatter ca. 250 typer af regninger som indkluderer blandt andet:

Du skal være opmærksom på at din personlig skat, fx B-skat, ikke bliver afregnet her. Den bliver afregnet via din forskudsopgørelse.

 • Log ind på Tastselv Erhverv 
 • Klik Skattekontoen

Under skattekontoen har du følgende muligheder:

 • Kontostatus
 • Stamoplysninger
 • Kontoudtog
 • Betal
 • Udbetalingsgrænse
 • Betalingsordning
 • Modregningsmeddelelse

Du vil i forbindelse med afstemning af dit regnskab komme til at bruge Kontostatus og Kontoudtog.

Hvad viser kontostatus?

I kontostatus kan du se, hvor meget mellemværende du har med SKAT. Denne konto burde gerne løbende ramme 0 kr. - ellers kan du risikere at skulle betale renter.

Når du har indberettet f.eks. moms eller løn, vil du normalt kunne se din indberetning dagen efter på din skattekonto. Har du indberettet at du skal betale et beløb, vil beløbet stå som et negativt beløb. En opkrævning er altså et minus på kontoen. Og hvis du har indberettet at du skal have et beløb tilbage, altså et tilgodehavende, vil beløbet stå som et positivt beløb. Et tilgodehavende er så et plus på kontoen.

Hvis du gerne vil betale en opkrævning med det samme, kan du klikke på menupunktet Betal, hvor du kan betale med Dankort eller Mobile Pay. Dette kan du også med din momsindberetning

Vær opmærksom på at mange lønsystem efterhånden selv sørger for indbetalingen af skyldig A-skat og AM-bidrag, og du behøver derfor ikke foretage dig yderligere, hvis dit lønsystem tilbyder dette. Du kan ligeledes sørge for at momsen bliver betalt automatisk efter indberetning ved at tilmelde dig Nets Leverandørservice.

Hvad viser kontoudtoget?

Ved menupunktet Kontoudtog, kan du lave et udtræk af skattekontoen. Det foregår på samme måde, som når du skal lave et kontoudtog på din netbank. Du vælger en bestemt periode, og så har du mulighed for at specificere, hvad du gerne vil kigge på. Normalt kigger man dog på alle posteringer.

I kontoudtoget kan du se en mere detaljeret oversigt over alle opkrævninger og indbetalinger, der er foregået i perioden. Du vil også kunne se hvad hver indbetaling er gået til. Der er nemlig ikke altid at indbetalingen går f.eks. til den A-skat og AM-bidrag du skylder, hvis du f.eks. har en ældre gæld. Du kan se hvad hver indbetaling går til ved at klikke på selve indbetalingen. 

På kontoudtoget kan der være en post som hedder Afgift FF eller lignende på ca. 800 kr. Denne afgift kommer når man har indberettet sin moms for sent, og vil derfor blive lagt på en skattekonto som et skyldigt beløb. Denne kan også trække renter, så det er vigtigt at man husker at indberette og betale moms til tiden. 

Afstemning af skattekontoen

Nu vil vi komme ind på, hvordan du kan bruge skattekontoen til afstemme dit regnskab. Her vil vi vise et par eksempler.

Afstemning af løn (medarbejdere)

Hvis du bruger et lønsystem, så bliver lønnen automatisk indberettet og betalt til skat. Derfor burde saldoen gå i nul måned for måned, når du hiver et kontoudtog ud med A-skat og AM-bidrag. Hvis det ikke er tilfældet, så kan det tyde på, at der er noget galt med indbetalingen.

Selve bogføringen af A-skat og AM-bidrag bliver bogført på skyldige konti af typen "kortfristede forpligtelser". Normalt kalder man dem for "skyldig A-skat" og "skyldig AM-bidrag", og dit regnskabsprogram bør også holde disse to konti separat så det giver dig et nemmere overblik. Så kan du nemmere holde de to konti op mod dem på skattekontoen. 

Hvis du har nogle skyldige omkostninger såsom skyldig a-skat og am-bidrag, bør dette både være registreret på din skattekonto og i dit regnskab. 

Afstemning af skyldige renter

I dette eksempel kan vi se, at vi skylder SKAT 500 kr. i renter fra den 06/08/2022.

Hvis vi nu skulle afstemme regnskabet, lad os sige pr. d. 31/08/2022, og stadig skyldte disse renter, skulle dette altså være synligt i vores regnskab.

For at bogføre dette bruger vi kontoen 7375 - Skyldig Skattekonto som en skyldig post (Kortfristede forpligtelser) på balancen. 

Det oprettes på følgende måde

 • F
 • Dato xx.xx
 • Vedhæft eventuelt bilag ved at klike på klipsen
 • Skrive en beskrivelse fx "skyldig rente skattekonto"
 • Konto skal være 2310
 • Momssats skal være momsfrit
 • beløbet skrives i debet
 • Modkonto skal være 7375

Efter at kassekladden er blevet godkendt, vil beløbet kunne ses på balancen. 

Vi har nu bogført det skyldige beløb til SKAT. Når beløbet så engang betales, vil vi kunne debitere den skyldige skattekonto og kreditere banken eller privat udlæg. 

Afstemning af moms

Det er en god ide at tjekke om den moms der er indberettet, stemmer overens med den moms der er angivet i dit regnskabsprogram. Det kan f.eks. være at du havde glemt en regning, inden du indberettede for sidste momsperiode, hvilket nu gør du skal lave en efterindberetning. 

I Billy regnskabsprogram vil du kunne se din momsopgørelse under Rapporter → Momsopgørelse. Her kan du se dine momsperioder, om de er afregnet og betalt, samt hvis der er sket ændringer i en momsperiode, efter du har afregnet den. Du vil kunne se en eventuel efterindberetning i momsopgørelsen:

Dette betyder, at du skal ind og lave en efterindberetning hos SKAT så den indberettede moms er korrekt.
Hvis du har en efterindberetning, som du ikke har lavet endnu, kan du læse denne artikel om, hvordan du retter din momsopgørelse hos SKAT.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig til din skattekonto, anbefaler vi, at du tager fat i en revisor. Hvis du ikke har en tilknyttet din forretning, så kan Billy hjælpe dig med at finde en revisor der passer til dine behov, og som er vant til at benytte Billy.