Afstemning - Hvad er en afstemning?

Afstemning er en måde hvorpå du kan kontrollere din bogføring, og sikre at du har fået alle poster med og bogført dem korrekt. En afstemning laves typisk ud fra kontoudtoget, ved at sammenholde indtægter og udgifter med bogførte posteringer. 

Afstemning kan være tidskrævende, hvis du gør det manuelt. Det kan dog klares væsentlig hurtigere, hvis du bruger et regnskabsprogram som Billy. Prøv Billy gratis

Der findes mange forskellige typer af afstemninger, men fælles for dem er, at de har til formål at identificere og korrigere mulige fejl og mangler i bogføringen. Det er en god idé at foretage løbende afstemning, så du sikrer, at du udfører korrekt regnskab

Hvordan afstemmer man?

Når du afstemmer et regnskab, gennemgår du slavisk indtægter og udgifter fra dit kontoudtog, og sammenholder det med dit regnskab. På den måde kan du se, om de bogførte beløb stemmer overens med de faktiske indtægter og udgifter. Dette indebærer en undersøgelse af om det rette beløb er bogført, om datoen passer, og om posteringen overhovedet er bogført i første omgang. 

Den samme procedure kan overføres til andre typer konti og former for afstemning fx momsafstemning. Når du momsafstemmer, skal du aflæse den indgående moms og den udgående moms fra bogholderiet, og sammenholde den med den indberettede moms til SKAT. Er der en difference, mellem det der aflæses i bogholderiet, og det der er indberettet, er der en fejl i momsregnskabet. En momsafstemning kan altså sikre, at du laver korrekt momsregnskab

Hvordan kan man gøre afstemning lettere?

Bruger du et regnskabsprogram, vil proceduren for afstemning være væsentlig nemmere, da du hurtigt kan finde alle de nødvendige tal. Det skyldes at hele dit regnskab er samlet et sted. Flere regnskabsprogrammer har ligeledes automatisk bankafstemning, så du sikrer, at det du har bogført i regnskabsprogrammet stemmer overens med indtægter og udgifter på bankkontoen. 

Hvis du alligevel foretrækker at lave manuel afstemning, kan det være en fordel at printe dit kontoudtog ud, så du kan overstrege posteringer sideløbende, mens du afstemmer dit regnskab på computeren. Alternativt kan du på computeren åbne en fane med dit kontoudtog og en fane med dit regnskab, så du kan navigere i mellem de to sider imens du afstemmer. 

Du kan også bruge en revisor eller bogholder, hvis du har brug for hjælp til afstemning. På Billys revisorliste kan du finde det bedste match til din virksomhed. 

Hvilke typer af afstemning findes der?

Der findes flere forskellige typer af afstemning, men de vigtigste er:

  • Bankafstemning: Når du laver bankafstemning sammenligner du virksomhedens bogførte indtægter og udgifter fra regnskabet med virksomhedens kontoudtog. Du kan hurtigt lave automatisk bankafstemning i Billy. 
  • Momsafstemning: Når du momsafstemmer, sammenligner du den bogførte moms med den indberettede moms. En god momsafstemning sikrer, at du betaler det rigtige i SKAT. 
  • Kreditorafstemning: Når du laver kreditorafstemning gennemgår du dine kreditorer, for at sikre at du har et overblik over skyldige beløb og at disse er bogført korrekt. 
  • Debitorafstemning: Modsat kreditorafstemning er debitorafstemning en gennemgang af beløb man har til gode fra debitorer.
  • Kontoafstemning: En kontoafstemning sikrer, at du har bogført på de rigtige konti, og om det er det rigtige antal posteringer, der er bogført. 

Ved at lave afstemninger af dit regnskab, sikrer du, at de korrekte indtægter og udgifter er bogført korrekt, så de forskellige konti stemmer. Hvis du foretager afstemninger løbende, minimerer du det arbejde der skal foretages ved årsafslutning

Hvorfor er afstemning vigtig?

Når du afstemmer, kontrollerer du om din bogføring og dermed også dit regnskab, er udført korrekt. Afstemning er derfor et nødvendigt værktøj, for at sikre at dit regnskab giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi. 

Hvad sker der, hvis der er fejl i afstemningen?

Når du afstemmer, kan du opdage fejl og mangler i dit regnskab. Det kan eksempelvis være fejl i datoerne, eller beløb der ikke stemmer overens med kontoudtoget. Fejl af denne karakter er ofte relateret til bogføringen og skal rettes for at sikre korrekt regnskab. 

Hvis der er fejl i momsafstemningen, er det vigtigt, at det rettes for at undgå et misvisende regnskab. Fejl i momsafstemningen kan nemlig medføre en forkert momsafregning, og dermed en ukorrekt momsindbetaling til SKAT. Dette kan dog rettes med en efterangivelse hos SKAT.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage