Hvad er en afstemning?

Hvad er en afstemning?

Afstemning af regnskab er med til at sikre, at ens posteringer i form af indtægter og udgifter er bogført korrekt. Det er således en god idé løbende at afstemme regnskabet, for hurtigt at identificere og korrigere mulige fejl og mangler i bogføringen. En afstemning tager udgangspunkt i et eksternt grundlag, typisk i form af et kontoudtog, som holdes op imod det bogførte regnskab. Hvis afstemningen udføres manuelt, er det som regel en tidskrævende proces, det kan dog klares væsentligt hurtigere ved hjælp af regnskabsprogrammer som Billy.

Forskellige typer af afstemning

Der findes mange forskellige typer af afstemning, men nogle af de mest typiske tæller: Bankafstemning, kontoafstemning, momsafstemning, samt kreditor- og debitorafstemning.

Bankafstemning: Ved bankafstemning sammenlignes virksomhedens bogførte posteringer; kassekladden, med virksomhedens kontoudtog ved at gennemgå alle poster én ad gangen. Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge Billy til din bankafstemning her.

Kontoafstemning: Ved kontoafstemning sikrer man, at posteringerne på ens konto stemmer overens med kontoudtoget. Hvis man eksempelvis betaler licens hvert kvartal, skal der fremgå 4 betalinger ved årets udgang.

Momsafstemning: Momsafstemning foretages som regel i forbindelse med virksomhedens momsafregning og skal altså udføres minimum én gang om året ved regnskabsårets afslutning. Du kan læse mere om, hvordan du kan momsafstemme i Billy her

Kreditor-/Debitorafstemning: Kreditor- og debitorafstemninger har til formål at skabe overblik over beløb, man har til gode, samt beløb man skylder væk.

Fejl i afstemningen

Hvis en afstemning ikke stemmer med kontoudtoget, skyldes det typisk, at der enten er en fejl i datoerne, eller at ét eller flere beløb i bogføringen ikke stemmer overens med kontoudtoget. Fejl af denne type skyldes som oftest en fejl i bogføringen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.