Kom godt i gang med dit årsregnskab

Dato:8. december 2020
Læsetid:7 minutter

Du gør klogt i at starte på dit årsregnskab allerede i dag, så du lettere kan lægge et budget for det nye år. 

Vi har lavet en step-by-step guide, så du kan komme godt i gang med dit årsregnskab allerede i dag.

1# Tjek om du skal indberette årsrapport

En årsrapport er en beskrivelse af din virksomheds økonomiske status, som du skal indsende til Erhvervsstyrelsen.

Årsregnskab er en afslutning på dit regnskabsår, hvor du blandt andet laver en årsrapport, selvangivelse, efterposteringer, balance og resultatopgørelse

Har du en enkeltmandsvirksomhed, er det som udgangspunkt ikke et krav, at du indsender en årsrapport. 

Kravene til indholdet i årsrapporten varierer afhængigt af hvilken regnskabsklasse, din virksomhed tilhører.

Større virksomheder har flere krav til, hvad der skal stå i årsrapporten. Det kommer vi til.

Men først og fremmest skal årsrapporten altid have en forside, hvor der står: 

 • Betegnelsen 'Årsrapport'
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Selskaber skal have navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Derudover skal selskaber have datoen for godkendelse af årsrapporten

Årsrapporten skal også indeholde dele, som varierer afhængigt af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. 

Der er i alt 4 regnskabsklasser: A, B, C og D. Klasse A er den nederste og den, der har færreste krav til årsrapporten. Omvendt er klasse D den, der er øverst og har de fleste krav til, hvad årsrapporten skal indeholde. 

Regnskabsklasse A

Typisk tilhører du regnskabsklasse A, hvis du er selvstændig. Her er det ikke lovpligtigt at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

I stedet skal du huske at sørge for at indberette et oplysningsskema. 

Et oplysningsskema er også det, der før gik under navnet udvidet selvangivelse. Selvom det har skiftet navn, er processen den samme. 

Læs mere lige her

Regnskabsklasse B

Har du et anpartsselskab eller iværksætterselskab, hører du sandsynligvis under regnskabsklasse B. I så fald skal du indsende årsrapport, og den skal opfylde disse krav: 

Hvis du ejer en mikrovirksomhed under regnskabsklasse B, behøver du ikke at have dette med i årsrapporten: 

 • Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 • Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år eller balancetidspunktet 
 • Oplysninger om visse særlige posteringer
 • Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Regnskabsklasse C

Hvis din virksomhed hører under regnskabsklasse C, skal du lave en årsrapport, der inkluderer:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning.

Regnskabsklasse D

Er din virksomhed børsnoteret eller et statsligt aktieselskab, skal du opfylde flere krav til din årsrapport end virksomheder i de øvrige regnskabsklasser.

Årsrapporten skal indeholde:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning.

 Er du i tvivl om, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, kan du læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

Opsummering: 

Alle selskaber skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

Derudover er der forskel på, hvad der skal stå i årsrapporten afhængigt af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. 

Har du en enkeltmandsvirksomhed, er du som regel undtaget kravet om at indsende årsrapport. 

Du skal dog sørge for at indsende dit oplysningsskema til SKAT, hvilket er det samme, som tidligere blev kaldt for udvidet selvangivelse.

2# Få styr på dit regnskab

Inden du går i gang med dit årsregnskab, bør du tjekke efter, om alting stemmer i dit regnskab. 

Det er en god idé at sætte nok tid af til denne del. Det kan nemlig tage længere tid, end du lige regner med. 

Afstem med din bankkonto

Start med at tjekke efter, om din bankkonto i dit regnskabsprogram stemmer overens med din nembank. På den måde sikrer du, at du har bogført alle dine indtægter og udgifter korrekt.

Stemmer din bankkonto og nemkonto ikke, har du muligvis glemt at bogføre en postering eller bogført forkert. 

Heldigvis kan du som Billy-bruger let og elegant springe dette trin over. 

Med Billy kan du nemlig integrere din bank med dit regnskab. På den måde sikrer du, at alle dine posteringer fra banken løbende bliver overført til regnskabsprogrammet.

Få styr på dårlige betalere

Der findes ikke noget værre end kunder, der ikke kan finde ud af at betale. 

Når du skal lave dit årsregnskab, er det vigtigt, at du får fulgt op på de dårlige betalere. 

Hvis du ikke kan inddrive gælden fra kunderne, skal du registrere det som et tab i dit regnskab. Du vil nemlig kunne få fradrag for dette tab.

Læs mere: Sådan undgår du dårlige betalere

Tæl dit varelager op 

Du kommer ikke uden om det. Har du et fysisk varelager, skal du have talt det op. På den måde får du styr på, om årsrapporten afspejler lagerets reelle værdi. 

Mangler der varer? 

Så læs mere: Regulering af varelager

Få lavet dit årsregnskab 

Når du har fået orden i regnskabet, kan du med ro i maven gå i gang med at lave din årsrapport. 

Hvis du har brug for hjælp til denne del, kan du med fordel bruge årsregnskabsmodulet i Billy

Årsregnskabsmodulet giver dig alt det, du skal bruge for at komme godt i mål med dit årsregnskab og oplysningsskema.

Læs mere: Komplet årsregnskab og selvangivelse 

Opsummering:  

Få orden i dit regnskab før du laver årsregnskabet.  

Sørg blandt andet for at din nemkonto stemmer med din bankkonto og få styr på dårlige betalere. 

Når dette er gjort, er du klar og parat til at lave årsregnskabet med ro i maven. 

3# Kom i gang nu

Fristen for at indberette årsregnskab for selskaber er først den 30. juni 2022. Men hvorfor vente med at komme i gang med årsregnskabet, når året alligevel snart er slut? 

Selvom det kan virke fristende at udskyde årsregnskabet til senere, bør du få det det gjort allerede nu. 

Det er der to gode grunde til:

Du får et klart overblik

Nyt år betyder nyt budget. 

Årsregnskabet hjælper dig med at få det fulde overblik over, hvordan din virksomhed står økonomisk. 

Det er lige præcis den indsigt, du har brug for, så du kan lave et holdbart og realistisk budget for 2022.

Du undgår dummebøder

Har du styr på dit årsregnskab og får det indberettet i god tid, er der en frist mindre at bekymre sig om. Så undgår du også dummebøder for at indberette det for sent.

Opsummering:  

Selvom fristen for at indberette årsregnskab for selskaber først er den 30. juni 2022, gør du klogt i at lave regnskabet allerede nu. 

Året er alligevel ved at være slut, og 2022 byder på en lang række vigtige frister for moms og skat, som du også skal bruge tid på. 

Derudover får du også et bedre overblik over din virksomheds økonomi, når du har lavet dit årsregnskab, så du kan lægge et sundt budget for 2022.

4# Indberet dit årsregnskab

Når du har fulgt alle trinene, er du næsten klar til at indberette dit årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. 

Selskaber i regnskabsklasse B

Er din virksomhed lille, skal indtaste din virksomheds data i Regnskabs Basis på Virk. 

Sådan gør du: 

 • Bestil en medarbejdersignatur i god tid, hvis du ikke har den i forvejen.
 • Hav alle oplysninger klar
 • Gå ind på Regnskab Basis på Virk.
 • Log ind og klik på 'Start'
 • Indtast alle regnskabsoplysninger
 • Udskriv PDF-versionen af årsrapporten og medbring den på generalforsamlingen. Få årsrapporten godkendt og underskrevet.
 • Log atter på Regnskab Basis på Virk og klik på 'Indberet godkendt årsrapport'.
 • Gem din kvittering og en kopi af din underskrevet årsrapport

Andre selskaber

Har du flere krav til, hvad din årsrapport skal indeholde, skal du indberette det via Regnskab Special

Her skal du dog selv sørge for at have årsrapporten klar i et pdf-format og i det digitale format XBRL. Begge filer skal nemlig uploades på siden. 

Sådan gør du:

 • Bestil en medarbejdersignatur i god tid, hvis du ikke har den i forvejen.
 • Hav alle oplysninger klar.
 • Vær sikker på, at du har XBRL-software installeret i dit regnskabssystem.
 • Indtast alle de nødvendige regnskabsoplysninger i dit eget regnskabssystem.
 • Lav på baggrund af dette din årsrapport i en PDF-version og en XBRL-version.
 • Udskriv PDF-versionen af årsrapporten og tag den med på generalforsamlingen. Få årsrapporten godkendt og underskrevet. Gem den underskrevne årsrapport.
 • Gå ind på Regnskab Special på Virk.
 • Log ind og klik på 'Start'
 • Vælg 'Regnskab Special'. Indsend XBRL-versionen og den godkendte PDF-kopi af din årsrapport.
 • Klik på 'Indberet godkendt årsrapport' og gem den modtagne kvittering.

Opsummering:  

Når du er klar til at indberette dit årsregnskab, skal du gøre det via virk.dk. 

Hvis du har et lille selskab, som hører under regnskabsklasse B, skal du indsende det via Regnskab Basis

Andre selskaber skal indsende det via Regnskab Special.

Du skal huske at sørge for, at du har alle oplysninger klar. 

Et godt tip er, at bestille en medarbejdersignatur i god tid, så det ikke er det sidste, der forsinker dig i at indsende årsregnskabet.

 • Ferie og Regnskab: Forbered din virksomhed til sommermånederne
 • Grundlæggende regnskabsføring - 3 emner du skal forstå
 • Årsregnskabets øvrige oplysninger for selskaber - hvad skal du være opmærksom på?